Google

Τechnikos-desmos.gr
Ιντερνετ

12-07-2008

Αν αναλογιστούμε ότι πίνουμε λιγότερο από το 3% από το συνολικό νερό που χρησιμοποιούμε, φαίνεται παράλογο να είναι απόλυτα καθαρό, το νερό που παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εταιρείες προσπαθούν αλλά είναι αδύνατο να απομακρύνουν το σύνολο των ρύπων, με δεδομένο το μέγεθος του προβλήματος και τις τεράστιες οικονομικές δαπάνες που απαιτούνται.


12-07-2008

Η ρύπανση των κλιματιστικών συστημάτων από βιολογικούς παράγοντες και κατά συνέπεια η επιμόλυνση του αέρα των κλιματιζόμενων χώρων από τους παράγοντες αυτούς, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία. Οι βιολογικοί παράγοντες παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ τους και έχουν γίνει αντικείμενο επισταμένων μελετών από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς.


12-07-2008

To PLASMACLUSTER είναι μια μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα. Η μεγάλη του διαφορά από όλα τα συμβατικά συστήματα καθαρισμού του αέρα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα (ιονιστές. φίλτρα άνθρακα, ηλεκτροστατικά φίλτρα κλπ) είναι ότι ενώ όλα αυτά φιλτράρουν τον αέρα και κατακρατούν τους ρύπους, το PLASMACLUSTER τους εξουδετερώνει.


Αρχείο Άρθρων
Τεχνική και Εμπορική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικού / Μηχανολογικού Τομέα


ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ
Η ρύπανση των κλιματιστικών συστημάτων από βιολογικούς παράγοντες και κατά συνέπεια η επιμόλυνση του αέρα των κλιματιζόμενων χώρων από τους παράγοντες αυτούς, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία. Οι βιολογικοί παράγοντες παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ τους και έχουν γίνει αντικείμενο επισταμένων μελετών από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς.
Σύμφωνα με την ΕΡΑ1 οι βιολογικοί ρύποι περιλαμβάνουν βακτήρια, μύκητες, ιούς, ακάρεα, έντομα, βιολογικές εκκρίσεις, γύρη φυτών κ.α. Στην ίδια αναφορά τονίζεται ότι τα κεντρικά κλιματιστικά συστήματα μπορεί να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης και διάδοσης των βιολογικών ρύπων.
Η IAQA2 θεωρεί σαν βιολογικούς ρύπους τους παράγοντες που προέρχονται από ζώντες οργανισμούς ή είναι οι ίδιοι ζώντες οργανισμοί (π.χ. ιοί, βακτήρια, μύκητες, αντιγόνα θηλαστικών και πτηνών), που μπορούν να εισχωρήσουν στην αναπνευστική οδό και να προκαλέσουν διάφορες επιπτώσεις στην υγεία όπως αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές δυσλειτουργίες, υπερευαισθησίες και μολυσματικές ασθένειες.
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας3 θεωρεί ότι τα συστήματα κλιματισμού μπορεί να αποτελέσουν εστία βιολογικών ρύπων, ιδίως όταν δεν συντηρούνται σωστά
Η ASHRAE, φορέας των ΗΠΑ με παγκόσμια αναγνώριση όσον αφορά τις εφαρμογές των συστημάτων κλιματισμού, έχει επισταμένως ασχοληθεί με το θέμα των βιολογικών ρύπων στον αέρα εσωτερικών χώρων. Η πρόσφατη τοποθέτηση της ASHRAE4 ειδικά για την περίπτωση της λεγεωνέλας παρέχει με εξαιρετικό τρόπο τις πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τη διάδοση ενός μικροβίου μέσω της κλιματιστικής εγκατάστασης.
Μία εκτενής πινακοποιημένη αναφορά στα πλέον κοινά παθογόνα είδη μικροοργανισμών που έχουν σαν οδό μεταφοράς τον αέρα, υπάρχει στην διεύθυνση της Αεροβιολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Πεννσυλβάνια, στο διαδίκτυο5. Επίσης η Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ έχει εκδώσει αναλυτική αναφορά6
 
σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων βιολογικών ρύπων που μεταφέρονται μέσω του αέρα, στην ανθρώπινη υγεία.
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά τον εντοπισμό παθογόνων μικροοργανισμών σε κλιματιστικά συστήματα και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.
 
 
 
         
 
Είδος Βιολογικού Ρύπου
Σημείο Ανίχνευσης
Επιπτώσεις
 
 
Penicilliun spp. (μύκητες)
Κεντρική μονάδα, φίλτρα, αέρας εσωτερικών χώρων
Αλλεργίες
 
 
Cladosporium spp. (μύκητες)
Κεντρική μονάδα, φίλτρα, αέρας εσωτερικών χώρων
Χρωμοβλαοτομύκωση
 
 
Aspergillus spp. (μύκητες)
Κεντρική μονάδα, φίλτρα, αέρας εσωτερικών χώρων
Ασπεργίλλωση
 
 
Trichoderma spp., Ulocladium
spp., Rhizopus spp., Mucor
spp., Fusarium spp.,
Chaetomium spp. (μύκητες)
Pseudomonas spp.,
(βακτήρια)
Φίλτρα
Κοινές αλλεργίες, αλλεργική
αλβεολίτις, ασπεργίλλωση,
λοιμώξεις αναπνευστικού
 
 
Legionella spp. (βακτήρια)
Πύργοι ψύξης, εξατμιστικοί
συμπυκνωτές, λεκάνες
συμπυκνωμάτων, αέρας
εσωτερικών χώρων
Νόσος λεγεωνάριων (βαριά μορφή πνευμονίας)
 
 
Ακάρεα
Αέρας εσωτερικών χώρων,
χαλιά, σημεία συσσώρευσης
σκόνης
Ασθμα, αλλεργίες
 
 
Pseudomonas aureginisa (βακτήρια)
Υγραντήρες
Ευκαιριακές λοιμώξεις
 
 
Acinetobacter (βακτήρια)
Υγραντήρες
Ευκαιριακές λοιμώξεις
 
 
Dermatophagoides spp. (ακάρεα)
Σκόνη
Αλλεργίες
 
 
Penicilliun spp., Aspergillus
spp., Cladosporium herbarum
(μύκητες)
Μονώσεις κλιματιστικών συστημάτων
Αλλεργίες, χρωμοβλαοτομύκωση
 
 
Staphylococcus spp. (βακτήρια)
Αέρας εσωτερικών χώρων
Ευκαιριακές λοιμώξεις
 
 
Rhodotorula spp. (μύκητες)
Υγραντήρες
Βρογχικό άσθμα
 
 
§ Actinomycetes (βακτήρια)
Γενικά σε συστήματα κλιματισμού, φίλτρα
Εξωγενής αλλεργική αλβεολίτις
 
 
 
 
Μυκοτοξίνες (μεταβολίτες μυκήτων)
Αέρας εσωτερικών χώρων
Ερεθισμός αναπνευστικής οδού, πονοκέφαλοι, διάρροια,
κόπωση
 
ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την διατήρηση της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων σε αποδεκτά επίπεδα, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν εφαρμογή όχι μόνο σε βιομηχανικούς χώρους, όπου πολλές φορές εφαρμόζονται ειδικότερα μέτρα, αλλά και σε χώρους γραφείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, συνάθροισης κοινού κλπ.
-     Π.Δ. 307/86 Σχετικά με την προστασία της υγείας από χημικούς παράγοντες.
-     Π.Δ. 77/93 Σχετικά με την προστασία της υγείας από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.
-     Π.Δ. 16/1996 Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας σε χώρους εργασίας.
-     Εγγραφο Υ1/οικ.2393-17/5/2002 της Δνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας σχετικά με την πρόληψη της νόσου των Λεγεωνάριων. 
Πηγές:  
1 US Environmental Protection Agency. Sources of Information on Indoor Air Quality: Biological Contaminants. http://www.epa.gov/iaq/biologic.html
2 Indoor Air Quality Association. Indoor Air Quality Standard #96-1: Recommended Parameters for Indoor Environments. IAQ Association Inc.. Florida. USA, 1996
3 World Health Organization. Guidelines for Air Quality, Geneva. Switzerland, 2000
ASHRAE. Legionellosis: Position Paper, 1998
6 Consumer Product Safety Commission. Indoor Air Pollution: Introduction for Health Professionals, CPC Document #4g5

Copyright © 2007 Τεχνικός Δεσμός, Κατασκευή και Σχεδίαση ιστοσελίδας Alfa Software